Diensten

Noodsituaties en incidenten

 

De interne rampenplannen van een organisatie bevatten procedures om op een optimale manier te reageren op noodsituaties zodat medewerkers beschermd en schadelijke effecten beperkt blijven.

Ook informatievoorziening naar externe interventieteams en autoriteiten, indien nodig, horen daar bij. Parallel aan de noodprocedure moet een bedrijfsplan voor onvoorziene gebeurtenissen (‘business contingency plan’) de voortgang of een zo snel mogelijke hervatting van de activiteiten verzekeren. Ten slotte moet elk incident grondig onderzocht worden om herhaling te voorkomen. We komen tussen in de planningsfase, tijdens crisisbeheer en –opvolging totdat het incident formeel gesloten is.

 Wij beschouwen problemen (‘issues’) als een speciaal geval van een incident, omdat ze onverwachte, niet-geplande en ongewenste gebeurtenissen zijn die potentieel schadelijk kunnen zijn voor een organisatie.

Dezelfde aanpak als voor noodsituaties heeft bewezen ook te werken als voorbereiding op problemen.