Diensten

Communicatie

 

Bij een toenemende publieke belangstelling voor biotechnologie is communicatie een wezenlijk onderdeel van elk bioveiligheids- en regulatorisch programma.

Het is van groot belang vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen om efficiënt te communiceren zowel binnen het eigen bedrijf als met de autoriteiten, belanghebbenden en het brede publiek.

 Voorbereiding is het sleutelwoord. Hoewel we geen communicatieservice aanbieden, helpen wij onze klanten wel bij het bepalen van het doelpubliek, het formuleren van de kernboodschappen en vraag-en-antwoordlijsten, en het opzetten van een communicatieplan.

Probleem- en crisiscommunicatie zijn speciale gevallen.

We zorgen er samen met u voor om in dat geval zo snel mogelijk terug te keren naar de normale bedrijfsactiviteit en om het imago van uw organisatie te versterken.