Diensten

Perseus stelt projecten samen, individueel en op maat gemaakt volgens uw eigen noden. 

Aan de hand van deze lijst krijgt u een idee krijgt van het type diensten dat wij aanbieden. 

 

Wetten & regelgeving

RegulatoryActiviteiten en proeven met biologisch materiaal mogen vaak pas na het verkrijgen van de nodige vergunningen worden uitgevoerd. 

Meer

Risicoanalyse

Risk_AssessmentDe risicoanalyse is het centrale element in elk beheerssysteem voor veiligheid. In een risicoanalyse worden potentiële gevaren opgespoord en wordt hun kans op voorkomen ingeschat.

Meer

 

Risicoheheersing

Risk_ManagementZodra men een duidelijk beeld heeft van de risico’s (na de risicoanalyse), moet men de risico’s beheren om mogelijke schadelijke effecten te elimineren of de kans op optreden te reduceren. 

Meer

 

Monitoring

MonitoringEen vergunning voor ingeperkt gebruik of doelbewuste introductie in het milieu vereist dikwijls dat er ook gemonitord wordt. 

Meer

 

Transport

TransportEen veelheid aan transportregels bepaalt het verzenden van biologisch materiaal. 

Meer

 

Opleiding

TrainingWij bieden opleidingsprogramma’s aan op verschillende niveaus en aangepast aan het publiek. Zo hebben we aangepaste opleidingen voor bioveiligheidsverantwoordelijken, laboratorium- of veldmedewerkers, project- en teamverantwoordelijken, onderhoudspersoneel, enz.

Meer

 

Audits

AuditsVerificaties en audits zijn een essentieel element in een programma van veiligheidsbeheer.

Meer

Communicatie

CommunicationBij een toenemende publieke belangstelling voor biotechnologie is communicatie een wezenlijk onderdeel van elk bioveiligheids- en regulatorisch programma. 

Meer

Noodsituaties

EmergencyDe interne rampenplannen van een organisatie bevatten procedures om op een optimale manier te reageren op noodsituaties zodat medewerkers beschermd en schadelijke effecten beperkt blijven. 

Meer

 

Onderzoek, rapporten & workshops

ResearchOm bij te blijven met de evoluties in bioveiligheid en biotechnologie wetgeving.

Meer