Diensten

Transport

 

Een veelheid aan transportregels bepaalt het verzenden van biologisch materiaal.

Import- en exportvergunningen, regelgeving voor producten en technologieën voor tweeërlei gebruik (‘dual use’), CITES, quarantaineorganismen, voorschriften voor vervoer van gevaarlijke stoffen, het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid en de bijbehorende regels voor grensoverschrijdende verplaatsingen enz. moeten allemaal getoetst worden wanneer men biologisch materiaal wil verzenden.

Wij assisteren bij de vergunningaanvragen, met de verpakkingsvoorschriften en vervoersdocumenten.