Diensten

Onderzoek, rapporten & workshops

 

De wet- en regelgeving voor bioveiligheid en biotechnologie vormen een dynamisch geheel.

Wij participeren actief in onderzoeksprojecten (bv. gefinancieerd door de Europese Gemeenschap) waarbij we samenwerken met onderzoeksgroepen van topklasse om nieuwe kwesties aan te pakken.

Gezien onze brede deskundigheid op dit vlak worden wij regelmatig geselecteerd om studies uit te voeren en rapporten op te stellen zowel voor autoriteiten (bv. voor de Europese Commissie, EFSA, SBB, COGEM) als voor bedrijfsassociaties (bv. EuropaBio).

Tot slot worden wij gevraagd om workshops of bijeenkomsten over specifieke onderwerpen te organiseren of erbij te assisteren. Ook in andere vormen van informatiegaring (interviews, enquêtes) heeft onze staf ervaring.