Diensten

Wetten en regelgeving

 

Activiteiten en proeven met biologisch materiaal mogen vaak pas na het verkrijgen van de nodige vergunningen worden uitgevoerd.

Of u nu een experiment in het laboratorium wil doen of wereldwijd een product wil lanceren op de markt, onze regulatorische analyse bepaalt welke wetgeving van toepassing is op uw activiteit.

Met de opmaak van een regulatorisch plan krijgt u een overzicht van alle noodzakelijke studies en documenten, handig gepresenteerd als een project met de bijbehorende normvereisten waaraan u moet voldoen.

Onze regulatorische ondersteuning gaat van het samenstellen van regulatorische studierapporten tot het opmaken van kennisgevingen en vergunningaanvragen.

Wij geven ook advies over de technische bepalingen, interageren met de autoriteiten over aanvragen en schrijven de door de wet gevraagde verslagen wanneer een activiteit is afgerond.