Diensten

Monitoring

 

Een vergunning voor ingeperkt gebruik of doelbewuste introductie in het milieu vereist dikwijls dat er ook gemonitord wordt.

Wij helpen onze klanten met het uitwerken van een controleprogramma en kunnen ook specifieke monitoringsactiviteiten uitvoeren.

 Voorafgaand aan het in de handel brengen, wordt een risicoanalyse uitgevoerd met behulp van de informatie die er over mogelijke schadelijke effecten is, zodat waardevolle objectieven (‘protection goals’) gevrijwaard blijven. Wetende dat voorafgaandelijke beoordelingen beperkt zijn in tijd en omvang, werd bijkomend een post-commercialisatie monitoring in het leven geroepen. De bedoeling is de risico’s die in de milieurisicobeoordeling zijn gevonden te controleren, maar ook zaken waarover onzekerheid bestaat en mogelijk onverwachte effecten.

Wij helpen aanvragers om een geschikt ‘post-market monitoring plan’ op te stellen en uit te voeren zoals vereist door de Europese wetgeving, inbegrepen de gevalsspecifieke controle en het algemeen toezicht.