Diensten

Audits

 

Verificaties en audits zijn een essentieel element in een programma van veiligheidsbeheer.

Zij maken het mogelijk om werkingsprocedures te verbeteren, de veiligheid te optimaliseren en de kwaliteit en integriteit van het product te behouden. Een audit kan ook dienen om alle onderdelen van een veiligheids- en kwaliteitsbeheerssysteem te toetsen op hun effectiviteit en te controleren of ze voldoen aan de regelgeving. Audits kunnen ook uitgevoerd worden als voorbereiding op een inspectie door de autoriteiten om de naleving van alle regels over technische en procedurele bepalingen na te zien.

Op aanvraag voeren wij nalevingsaudits (‘compliance audits’, i.v.m. de regelgeving) uit, prestatieaudits (‘performance audits’, om de effectiviteit na te kijken) en systeemaudits (bioveiligheidsbeheer) uit.

Wij adviseren ook bij het opzetten van een zelfinspectiesysteem.